استحکام خمشی فایل‌های دندانی با مقطع لوزی مربعی در این قسمت به بررسی استحکام خمشی فایل‌های دندانی با مقطع لوزی مربعی  در مقطع کارشناسی ارشد پرداخته می شود. فایل‌های دندانی به‌منظور تمیز کردن و شکل‌دهی فضای کانال ریشه بکار می‌روند.  فایل‌های دندانی با استفاده از آلیاژهای جدید و نوع ساخت آن‌ها صورت گرفته است که …

استحکام خمشی فایل‌های دندانی ادامه »