مانیتورینگ،رایانش ابری

بهبود مانیتورینگ بیماران از راه دور با استفاده از رایانش ابری در این تحقیق به بررسی بهبود مانیتورینگ بیماران از راه دور با استفاده از رایانش ابری پرداخته می شود. استفاده و معرفی میکروهایی با معماری بروز همانند ARM  و AVR که بتوان پروتکل های سریال کاربردی از قبیل به USB، RS232، CAN و I2C را …

بهبود مانیتورینگ بیماران از راه دور با استفاده از رایانش ابری ادامه »