دپارتمان پژوهشی سفیر

ارائه ی موضوع پروپوزال

آموزش پروپوزال نویسی

آموزش پروپوزال نویسی هدف از آموزش پروپوزال نویسی، آشنایی دانشجویان با بخشهای مختلف یک پروپوزال است.  شما می توانید با دانلود…