دپارتمان پژوهشی سفیر

دانلود ترجمه مقاله طراحی شبکه زنجیره تأمین خون در حالت بحران به صورت کارا و اثرگذار

15,000 تومان

تعداد صفحاتسال نگارشرشتهکیفیت قالب
۱۷۲۰۱۷صنایعطلاییWord

Description

دانلود ترجمه مقاله طراحی شبکه زنجیره تأمین خون در حالت بحران به صورت کارا و اثرگذار

چکیده:

تأمین خون در شرایط اضطراری که بر اساس حوادث طبیعی و یا انسانی رخ می­دهد، بسیار اهمیت دارد. در این مقاله به بررسی یک مدل طراحی شبکه دوهدفه تصادفی پرداخته شده است که هدف اول آن کمینه کردن هزینه و هدف دوم کمینه کردن زمان ارسال می­باشد. زنجیره تأمین خون در نظر گرفته شده شامل اهداکنندگان خون، تسهیلات سیار، تسهیلات ثابت، مرکز خون منطقه­ای و در آخر نقاط تقاضا می­باشد. یک راه حل ترکیبی که شامل محدودیت اپسیلون و لاگرانژین می­باشد، در نظر گرفته شده است. آزمایش عددی و بررسی­های انجام شده بر روی مدل موارد زیر را در نظر دارد:

  1. بررسی و حل مدل در ابعاد مختلف
  2. ایجاد توازن بین کمینه کردن هزینه و ارسال به موقع خون
  3. شناسایی مناطق جهت بهبود و بهره­وری از زنجیره تامین
  4. ارزیابی عملکرد روش برنامه ­ریزی تصادفی پیشنهاد شده

بخشی از مروری بر ادبیات:

داسکین و همکاران (۲۰۰۲) و شن و همکاران (۲۰۰۳) یک مدل غیر خطی عدد صحیح تک دوره­ای مکانیابی-موجودی برای شبکه زنجیره تأمین خون مطرح کردند. هدف مدل مکانیابی تسهیلات توزیع و مقدار موجودی در هر مرکز است. از روشهای ابتکاری برای حل مدل استفاده شده است.

ساهین و همکاران (۲۰۰۷) یک مدل تک دوره­ای مکانیابی- تخصیص را در یک شبکه که شامل مرکز خون منطقه­ای و مراکز ثابت و سیار است، در نظر گرفت.  هدف مدل طبقه­بندی کردن مقدار خون برای سرویس­دهی به هر مرکز خون می­باشد. شا و هوانگ (۲۰۱۲) یک مدل مکانیابی-تخصیص را برای شبکه خون در نظر گرفتند.  آنها همچنین به زمانبندی مدل در جهت تأمین خون در شرایط اضطراری نیز پرداختند.  جبارزاده و همکاران (۲۰۱۴) به بررسی یک مدل طراحی شبکه رباست برای مکانیابی-تخصیص تسهیلات خون با در نظر گرفتن چند دوره پس از بروز حادثه پرداخته­اند.  هدف مدل طراحی یک شبکه با کمینه هزینه جهت انتقال خون به بیمارستانها می­باشد.

 

مشخصات مقاله
عنوان فارسی مقالهطراحی شبکه زنجیره تأمین خون در حالت بحران به صورت کارا و اثرگذار
عنوان انگلیسی مقاله

Supply Chain Design for Efficient and Effective Blood Supply in Disasters

تعداد صفحات فارسی۱۷
تعداد صفحات انگلیسی۳۰
رشتهمهندسی صنایع
قالب فایل WORD
سال انتشار۲۰۱۷
مرجعFahimnia, Behnam, et al. “Supply chain design for efficient and effective blood supply in disasters.” International Journal of Production Economics ۱۸۳ (۲۰۱۷): ۷۰۰-۷۰۹٫
    دانلود رایگان انگلیسی مقالهSupply chain design for efficient and effective blood supply in disasters

اینترنت اشیا در شبکه‌های توزیع

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “دانلود ترجمه مقاله طراحی شبکه زنجیره تأمین خون در حالت بحران به صورت کارا و اثرگذار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *