دپارتمان پژوهشی سفیر

کاهش اصطکاک جریان درهم با ایجاد شیار

در حال نمایش یک نتیجه