دپارتمان پژوهشی سفیر

تشخیص چهره با استفاده از تصاویر سه بعدی بینی

در حال نمایش یک نتیجه