دپارتمان پژوهشی سفیر

تشخیص سل ریوی در تصاویر رادیوگرافی بیماران

در حال نمایش یک نتیجه