دپارتمان پژوهشی سفیر

تشخیص سل بر اساس شبکه عصبی کانولوشن

در حال نمایش یک نتیجه