دپارتمان پژوهشی سفیر

زبان

دانلود پروژه

دانلود پروژه دانشجویی، گزارش کارآموزی و سمینار و پایان نامه های دانشگاهی جهت دانلود پروپوزال مهندسی کامپیوتر کلیک کنید جهت…

ترجمه تخصصی

ترجمه تخصصی تمامی رشته ها و گرایش ها دپارتمان پژوهشی سفیر با بهره گیری از اساتید دانشگاه های تهران، خدمات…

انجام تحقیقات صنعتی – تحقیق خارج از ایران – تحقیق اروپا

  دپارتمان پژوهشی سفیر با بهره گیری از بهترین متخصصین در زمینه ی انجام تحقیقات صنعتی- طراحی صنعتی شرکتی- تحقیقات…