دپارتمان پژوهشی سفیر

بررسی اثرات کیتوزان و ژل آلوئه ورا بر کیفیت پس از برداشت و عمر انبارداری گیلاس رقم لامبرت(Prunus avium L)

بررسی اثرات کیتوزان و ژل آلوئه ورا بر کیفیت پس از برداشت و عمر انبارداری گیلاس رقم لامبرت(Prunus avium L)

بررسی اثرات کیتوزان و ژل آلوئه ورا بر کیفیت پس از برداشت و عمر انبارداری گیلاس رقم لامبرت(Prunus avium L)

دیدگاه‌ها (0)

*
*