دانلود پروپوزال بررسی رابطه سبک های رهبری مدیریت با میزان جذب درآمد های گمرکات

دانلود پروپوزال بررسی رابطه سبک های رهبری مدیریت با میزان جذب درآمد های گمرکات

سبک های رهبری

دانلود پروپوزال بررسی رابطه سبک های رهبری مدیریت با میزان جذب درآمد های گمرکات

عنوان فارسی پروپوزال بررسی رابطه سبک های رهبری مدیریت با میزان جذب درآمد های گمرکات
عنوان انگلیسی پروپوزال Investigating the Relationship between Management Leadership Styles and Customs Revenue Attrition
تعداد صفحات ۲۳
سال نگارش ۲۰۲۰
رشته مدیریت
قالب فایل Word
دانلود پروپوزال کلیک جهت دانلود پروپوزال

فهرست مطالب پروپوزال بررسی رابطه سبک های رهبری مدیریت با میزان جذب درآمد های گمرکات

 1. بیان مساله اساسی تحقیق
 2. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
 3. مرور ادبیات و سوابق مربوطه
 4. جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
 5. اهداف مشخص تحقیق
 6. سؤالات تحقیق
 7. فرضیه ‏های تحقیق
 8. روش شناسی تحقیق
 9. متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی
 10. شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار
 11. جامعه آماری، روش نمونه‏ گیری و حجم نمونه تقلب
 12. مراجع

کلیک جهت دانلود پروپوزال

بیان مساله

نوع برخورد مناسب مدیران سبب ایجاد رضایت ارباب رجوع و در نتیجه ایجاد جذب درآمد از طریق مشتریان خواهد شد و میزان خشنودی آنها را از رفتار و برخورد و احترام گذاشتن به آن ها بالا می برد. طبیعتاً این روحیه بالا و این میزان خشنودی در افزایش جذب درآمد تأثیر بسزایی دارد و موجب دل گرمی ارباب رجوع شده و در نتیج سبب می گردد که ارباب رجوع با رضایت خاطر بیشتر و خشنودی ازخدمات کارکنان و مدیرا ن گمرکات گردیده و بیشتر مبادلات خود را از این مسیر انجام دهند که این خود موجب جذب درآمد برای گمرک می شود.

کلیک جهت دانلود پروپوزال

مسلما این امر باعث توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشور خواهد شد. کارآئی و افزایش در آمد هر سازمان مورد توجه است ارباب رجوعی که به گمرک مراجعه می کند توقع دارد که ، نیاز ها و توقعات او را برآورده سازد و برای او نهایت رضایت را تأمین نماید خشنودی و یا رضایت خاطر مشتری و ارباب رجوع مجموعه ای از احساسها و نگرشهای مثبت است که مشتری با آن به محل ترخیص و اقدامات خود می نگرد و عوامل بسهیاری در آن مؤثر می باشد.

از بین عوامل گوناگون سعی بر آن داریم که تأثیر سبک های رهبری مدیران برمیزان جذب در آمد را مشخص نمائیم. با توجه به ضرورت تناسب بین سبک رهبری در ایجاد افزایش درآمد گمرک، این سوال مطرح می شود که در گمرکات کدام سبک رهبری می تواند جذب درآمد بیشتری برای مجموعه ایجاد نماید.

کلیک جهت دانلود پروپوزال

پروپوزال کامپیوتر
پروپوزال کامپیوتر
برخی از مراجع
  1. He, Y., Chen, C., & Hu, Y. (2019). Managerial overconfidence, internal financing, and investment efficiency: Evidence from China. Research in International Business and Finance, 47, 501-510.
  2. Miao, C., Humphrey, R. H., & Qian, S. (2018). A cross-cultural meta-analysis of how leader emotional intelligence influences subordinate task performance and organizational citizenship behavior. Journal of World Business, 53(4), 463-474.
  3. Lee, C. C., Wang, C. W., Chiu, W. C., & Tien, T. S. (2018). Managerial ability and corporate investment opportunity. International Review of Financial Analysis, 57, 65-76.
  4. Rogiest, S., Segers, J., & van Witteloostuijn, A. (2018). Matchmaking in organizational change: Does every employee value participatory leadership? An empirical study. Scandinavian Journal of Management, 34(1), 1-8.
  5. Appiah, K. O., & Chizema, A. (2016). The impact of board quality and nomination committee on corporate bankruptcy. Advances in accounting, 35, 75-81.
  6. Namasivayam, K., Guchait, P., & Lei, P. (2014). The influence of leader empowering behaviors and employee psychological empowerment on customer satisfaction. International Journal of Contemporary Hospitality Management.
  7. Guru, K., & Anand, J. (2020). THE IMPACT OF LEADERSHIP STYLES ADOPTED TO IMPROVE EMPLOYEE MOTIVATION AND COMMITMENT: AN EMPIRICAL STUDY IN INDIA CEMENTS LIMITED. Our Heritage, 68(47), 493-502.
  8. سبک های رهبری

   کلیک جهت مشاهده تمامی پروپوزالها

   سبک های رهبری

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *