دانلود رایگان نمونه پروپوزال حقوق

دانلود رایگان نمونه پروپوزال حقوق

هدف از این بخش ارائه رایگان نمونه پروپوزال حقوق می باشد. با دانلود پروپوزال حقوق، می توانید با نحوه تکمیل فرم پروپوزال آشنا شوید.

نمونه پروپوزال حقوق

عنوان پروپوزال: قوانین موضوعه ایران در تعیین حداقل دستمزد کارگر در پرتو مطالعه تطبیقی با اسناد بین المللی حقوق کار ( با تاکید بر حقوق کار در فرانسه)

بخشی از بیان مسئله:

  موضوع  تعیین حداقل دستمزد از اواخر دهه 1990  مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفت.  نابرابری روزافزون دستمزدها و محدودیت‌های توزیع مجدد، دولت‌ها را مجبور به اجرای قوانین حداقل دستمزد  کرده است(Askenazy، 2019). حداقل دستمزد و روشهاي تعيين آن بر ابعاد مختلف اقتصادي-اجتماعی کشورها تاثير گذار بوده و از اين ILO2 معيارهايي را براي لحاظ کشورها با آن به صورتهاي متفاوت بر خورد مي کنند. سازمان جهاني کار اين منظور پيشنهاد کرده است. اما کشورهاي مختلف متناسب با سياستهاي اقتصادي خود تنها برخي از اين معيارها را در تعيين حداقل دستمزد خود دخالت داده اند. از جنبه ديگر نحوه پوشش حداقل دستمزد به صورت ملي يا منطقه اي و بر حسب بخشهاي اقتصادي- اجتماعی و يا بر حسب زير بخشهاي آن در کشورها داراي تنوع بسيار است ….

اهداف مشخص تحقيق

  1. هدف اصلی: بررسی قوانین ایران در تعیین حداقل دستمزد کارگر در پرتو مطالعه تطبیقی با اسناد بین المللی حقوق کار و حقوق کار در فرانسه
  2. بررسی مقررات بین المللی وضع شده در رابطه با حقوق کارگر و تعیین دستمزد
  3. بررسی قوانین حمایت از  حقوق کارگر در کشور فرانسه و تعیین دستمزد
  4. بررسی قوانین حمایت از حقوق کارگرد و دستمزد کارگر در کشور ایران

روش شناسی تحقیق:

این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی قوانین مصوب در ایران و همچنین قوانین موضعه درسطح بین المللی و همچنین کشور فرانسه در تعیین حداقل دستمزد و حمایت از حقوق کارگران می پردازد. سپس با مقایسه این قوانین، خلاهای موجود در قوانین ایران را مورد بررسی قرار می دهد.

نمونه پروپوزال حقوق

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *