ایجاد و توسعه فرآیندهای مدیریت ریسک در عملیات بانکی

دانلود مقاله فارسی با فایل ورد

عنوان مقاله  ایجاد و توسعه فرآیندهای مدیریت ریسک در عملیات بانکی
 کشور ایران 
سال نگارش ۱۳۹۹
رشته مدیریت-حسابداری
قالب فایل Word
نوع مقاله کنفرانسی

فهرست مطالب مقاله ایجاد و توسعه فرآیندهای مدیریت ریسک در عملیات بانکی

جهت دانلود کلیک کنید

 1. مقدمهدیریت ریسک در پروژه   مدیریت ریسک در پروژه
 2. مبانی نظری
 3. روش تحقیق
 4. نتایج تحقیق
 5. تعریف ریسک و انواع آن
 6. عناصر اصلی ریسک
 7. ریسک استراتژیک و عملیاتی
 8. ریسک عملیاتی
 9. مدیریت ریسک
 10. پارادایم مدیریت ریسک
 11. استراتژی مدیریت ریسک
 12. نتیجه گیری

 

 چکیده مقاله  

عدم اطمینان محیطی و شدت رقابت بانک ها و مدیران، آنها را با چالش های  متعدد مواجه ساخته است. برای مدیر مؤثر این چالش ها، رویکردهای نوین مدیریت و شایستگی های خاص طرح و توصیه شده است. شناسایی و مدیریت ریسک یکی از رویکردهای جدید است که برای تقویت و ارتقای اثربخشی بانک ها مورد استفاده قرار می گیرد. به طورکلی، ریسک با مفهوم احتمال متحمل زیان و یا عدم اطمینان شناخته می شود که انواع مختلف و طبقه بندی های متنوع دارد. یکی از این طبقه بندی ها ریسک سوداگرانه و ریسک خطرناک است. تمامی اشکال ریسک شامل عناصر مشترکی چون محتوا، فعالیت، شرایط و پیامدها هستند. طبقه بندی دیگر ریسک استراتژیک و ریسک عملیاتی است. مدیریت ریسک به مفهوم سنجش ریسک و سپس اتخاذ راهبردهایی برای مدیریت ریسک دلالت دارد. انواع ریسک ها برحسب احتمال وقوع و تأثیر آنها قابل تقسیم است که نتیجه آن پورتفوی ریسک و اعمال استراتژی های مناسب (انتقال، اجتناب، کاهش و پذیرش ) است .

کلمات کلیدی : مدیریت ریسک ، اثر بخشی بانک ها ، استراتژی ریسک ، عملیات بانکی توسعه فرآیندهای مدیریت ریسک

مدیریت ریسک در عملیات بانکی کلمات کلیدی : مدیریت ریسک ، اثر بخشی بانک ها ، استراتژی ریسک ، عملیات بانکی

دانلود مقاله در مورد مدیریت ریسک دانلود مقاله در مورد عملیات بانکی دانلود مقاله در مورد مدیریت ریسک عملیات بانکی

جهت دانلود کلیک کنید

مقدمه

تحولات عمده در محیط کسب و کار، مثل جهانی شدن کسب و کار و سرعت بالای تغییرات در فناوری، باعث افزایش رقابت و دشواری مدیریت در بانک ها گردیده است. در محیط کسب و کار امروز، مدیریت و کارکنان می بایست توانایی برخورد با روابط درونی و وابستگی های مبهم و بغرنج میان فناوری، داده ها، وظایف، فعالیت ها، فرایندها و افراد را دارا باشند. در چنین محیط هایی پیچیده ای بانک ها نیازمند مدیرانی هستند که این پیچیدگی های ذاتی را در زمان تصمیم گیری های مهم شان لحاظ و تفکیک کنند. مدیریت ریسک مؤثر که بر مبنای یک اصول مفهومی معتبر قرار دارد، بخش مهمی از این فرایند تصمیم گیری را تشکیل می دهد. در این مقاله این اصول بوسیله شناسایی عناصر اصلی ریسک و بررسی چگونگی تأثیر بالقوه این عناصر در موفقیت بانک ها و چگونگی مقابله و مدیریت ریسک ها مورد بحث قرار می گیرد.{۸}

 

دانلود مقاله در مورد مدیریت ریسک دانلود مقاله در مورد عملیات بانکی دانلود مقاله در مورد مدیریت ریسک عملیات بانکی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه
دانلود مقاله آماده
دانلود رایگان مقاله با ترجمه فارسی
از دهه۱۹۹۰ رویدادهای زیان عملیاتی بزرگی در بانک ها و مؤسسات مالی کشف شد که مؤسسات مالی و نهادهای نظارتی را به صرف توجه بیشتر به توسعه و بهبود اقدامات مدیریتی برای کنترل و کاهش ریسک های عملیاتی ملزم کرد. تا سال ۲۰۰۴ توجهات به ریسک های بازار، اعتباری و نقدینگی معطوف بوده است؛ اما از سال ۲۰۱۱ به طور عمده، به رویدادهای زیان باری توجه شده است که در مؤسسات مالی بزرگ تأثیر میگذارد و موجب احیای بحث مدیریت ریسک عملیاتی شده است ]۱۱]

به گونه ای که امروزه شناسایی ریسک عملیاتی و اندازه گیری سرمایه پوششی این نوع ریسک به یکی از الزامات برنامه های مدیریت ریسک در بانک ها و مؤسسات مالی تبدیل شده است. بین انواع مختلف ریسک هایی که در مؤسسات مالی تأثیر میگذارد، ریسک عملیاتی میتواند بیشترین قدرت تخریب را داشته باشد که البته به سختی پیش بینی میشود. ریسک های اعتباری و بازار اکنون به خوبی شناخته شده است؛ اما ریسک عملیاتی هنوز هم برای مدیران مبهم است. برخالف ریسک های بازار و اعتباری که در حوزه های مشخصی از کسب و کار وجود دارد، ریسک عملیاتی جزئی از تمام فرایندهای کسب و کار است. کمیته بال که یکی از کمیته های بانک تسویه بین الملل است و در زمینه تدوین قوانین مدیریت ریسک در مؤسسات مالی پیشرو است، در سال ۲۰۰۶ در توافق نامه بال ۲ ریسک عملیاتی را به عنوان دسته جدیدی از ریسک های پیش روی بانک ها و مؤسسات مالی معرفی و بانک ها را ملزم کرد که به صورت مستقل، سرمایه پوششی ریسک عملیاتی را در کنار سرمایه پوششی ریسک های اعتباری و بازار محاسبه کنند. ….

مبانی نظری

ریسک عملیاتی را اولین بار، کمیته بال در توافق نامه بال۲ به عنوان یکی از ریسک های اثرگذار در تعیین حجم سرمایه پوششی ریسک معرفی کرد. کمیته بال، ریسک عملیاتی را ریسک زیان ناشی از بی کفایتی یا ناکارآمدی فرایندها، افراد و سیستم های داخلی یا رویدادهای خارجی تعریف و رویدادهای زیان عملیاتی را به هفت دسته تقسیم کرده است: مشتریان، محصولات و روش های خطوط کسب و کار، آسیب به دارایی های فیزیکی، توقف در خطوط کسب و کار و خرابی سیستم ها، اجرا، تحویل و مدیریت فرایند، تقلب داخلی، تقلب خارجی، ایمنی محل کار و روشهای استخدام کارکنان. این کمیته در اصول چهارده گانه ای که با نام اقدامات مؤثر برای مدیریت ریسک عملیاتی تدوین کرده است، چهار فعالیت اصلی شناسایی، ارزیابی، نظارت و کاهش – کنترل را گام های مدیریت ریسک عملیاتی معرفی میکند ]۴] این کمیته، در اصل چهارم، مقوله شناسایی ریسک را بررسی میکند و با وجود معرفی کارت امتیازی، نگاشت ریسک و شاخص های ریسک به عنوان توسعه فرآیندهای مدیریت ریسک در بانک ها و …..

 

جهت دانلود کلیک کنید

توسعه فرآیندهای مدیریت ریسک

 

دانلود مقاله در مورد مدیریت ریسک دانلود مقاله در مورد عملیات بانکی دانلود مقاله در مورد مدیریت ریسک عملیات بانکی

      

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *