دپارتمان پژوهشی سفیر

ساختار کریستالی مواد پیزوالکتریک

تحلیل تیر ترمو پیزوالکتریک

تحلیل تیر ترمو پیزوالکتریک

دیدگاه‌ها (0)

*
*