دپارتمان پژوهشی سفیر

دانلود پروپوزالتشخیص چهره با استفاده از تصاویر سه بعدی بینی با استفاده از روش PNN

Showing all 1 result