دپارتمان پژوهشی سفیر

دانلود رایگان پروپوزال

دانلود رایگان پروپوزال

پروپوزال در واقع خلاصه ای  مختصر و منسجم از تحقیق پیشنهادی شما است که دانشجویان جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد و یا دکترا به اساتید خود ارائه می کنند. پروپوزال مشخص کننده موضوعات اصلی، اهداف  یا سؤالاتی است که دانشجو قصد دارد به آنها بپردازید. دانلود رایگان پروپوزال 

یکی از دغدغه های اصلی دانشجویان ، انتخاب موضوع مناسب و همچنین نحوه نگارش پروپوزال است. در این مقاله ما تعدادی پروپوزال رایگان قرار دادیم که دانشجو می تواند با نحوه نگارش پروپوزال آشنا شود. همچنین در این بخش شما می توانید جدیدترین موضوعات پروپوزال رشته های مختلف شامل مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، مهندسی مکانیک، مدیریت، مهندسی برق، مهندسی صنایع و سایر رشته ها را مشاهده نمایید. این مقاله از سه بخش تشکیل شده است:

 1. آشنایی با جدیدترین موضوعات پروپوزال بر اساس دسته بندی رشته ها
 2. دانلود رایگان  پروپوزال های دپارتمان
 3. آشنایی با قسمت های مختلف یک پروپوزال 

دسته‌بندی موضوعات پروپوزال‌ بر اساس رشته دانشگاهی

دانلود رایگان پروپوزال‌های دپارتمان

قسمت‌های مختلف یک پروپوزال:

الف- عنوان تحقیق به فارسی

الف- عنوان تحقیق به انگلیسی

 ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی

این قسمت شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق است.

د- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :  

میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد، بیان می شود.

 ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه

مختصری از پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق  بررسی می شود.

 و جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق :

ویژگی های متمایزکننده تحقیق را بیان می کند.

ز- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):

اهدافی است که دانشجو قصد دارد در تحقیق خود به آن بپردازد.

ط-  سؤالات تحقیق :

سولاتی است که دانشجو قصد دارد در تحقیق خود به آن پاسخ دهد

ی) فرضیه‏های تحقیق

ک- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ( به صورت مفهومی و عملیاتی):

۵ – روش‌شناسی تحقیق:

الف- شرح کامل روش تحقیق برحسب هدف، نوع داده‌ها و نحوه اجرا

شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورداستفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک است.

ب-  متغیرهای تحقیق

متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها بیان می شود.

ج   شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه،  مصاحبه،  فیش‏برداری و غیره ) گردآوری داده‏ها :

د جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

هـ – روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها:

 و)  فهرست منابع و مأخذ

رفرنس مربوط به تحقیقات ذکر شده در تحقیق در این بخش قرار می گیرد

بیان نکات کلیدی نگارش پروپوزال

با دانلود پروپوزال آماده رایگان با نکات مهمی در زمینه نگارش پروپوزال آشنا خواهید شد. در این بخش از مقاله قصد معرفی نکات مهم و کلیدی در این زمینه را داریم.

 • از جمله نکاتی که باید هنگام نگارش پروپوزال رعایت شود معرفی موضوع انتخابی پایان نامه شما، شرح اهمیت موضوع، بیان تحقیقات انجام شده در این زمینه و پیش بینی نتایج تحقیق انجام شده می باشد و در نهایت باید روش های مورد استفاده در انجام تحقیق را در پروپوزال خود بیان نمایید.
 • منابع استفاده شده برای نگارش پروپوزال و پایان نامه باید کاملا علمی و پژوهشی باشند.
 • در بخش بیان مساله پروپوزال منابع مورد استفاده در پانوشت را در متن ارجاع دهید.
 • در هنگام نگارش پروپوزال به این نکته نیز توجه کنید که باید به تمامی سوالات بیان شده در متن پاسخی منطقی و مناسب دهید.
 • با دانلود پروپوزال های آماده رایگان متوجه خواهید شد که پس از ارائه طرح به اساتید قادر به تغییر دادن فرضیه یا سوال نمی باشید زیرا تمامی سوالات و فرضیه ها را در روز دفاع مورد نظر قرار دهید.

با دانلود پروپوزال های آماده رایگان متوجه تمامی این نکات کلیدی خواهید شد. در هنگام نگارش یک پروپوزال دقت نمایید که رعایت تمامی این نکات کلیدی باعث می شود پروپوزال ارائه شده توسط شما دارای کیفیتی عالی خواهد بود و کار نوشتن پایان نامه را تا پایان برای شما ساده خواهد ساخت

 • دانلود رایگان پروپوزال کامپیوتر
 • دانلود رایگان پروپوزال مهندسی صنایع
 • دانلود رایگان پروپوزال محیط زیست
 • دانلود رایگان پروپوزال مدیریت
 • دانلود رایگان پروپوزال برق
 • دانلود رایگان پروپوزال مکانیک
 • دانلود رایگان پروپوزال روانشناسی
 • دانلود رایگان پروپوزال عمران
 • دانلود رایگان پروپوزال علوم سیاسی
 • دانلود رایگان پروپوزال جامعه شناسی
 • دانلود رایگان پروپوزال هنر
 • دانلود رایگان پروپوزال شیمی
 • دانلود رایگان پروپوزال مهندسی مواد
 • دانلود رایگان پروپوزال پزشکی
 • دانلود رایگان پروپوزال معماری
 • دانلود رایگان پروپوزال مهندسی پزشکی
 • دانلود رایگان پروپوزال ریاضی
 • دانلود پروپوزال تکمیل شده

 •  دانلود پروپوزال تکمیل شده کامپیوتر
 • دانلود پروپوزال تکمیل شده مهندسی صنایع
 • دانلود پروپوزال تکمیل شده محیط زیست
 • دانلود پروپوزال تکمیل شده مدیریت
 • دانلود پروپوزال تکمیل شده برق
 • دانلود پروپوزال تکمیل شده مکانیک
 • دانلود پروپوزال تکمیل شده روانشناسی
 • دانلود پروپوزال تکمیل شده عمران
 • دانلود پروپوزال تکمیل شده علوم سیاسی
 • دانلود پروپوزال تکمیل شده جامعه شناسی
 • دانلود پروپوزال تکمیل شده هنر
 • دانلود پروپوزال تکمیل شده شیمی
 • دانلود پروپوزال تکمیل شده مهندسی مواد
 • دانلود پروپوزال تکمیل شده پزشکی
 • دانلود پروپوزال تکمیل شده معماری
 • دانلود پروپوزال تکمیل شده مهندسی پزشکی
 • دانلود پروپوزال تکمیل شده ریاضی
 • د

 دانلود رایگان پروپوزال    دانلود رایگان پروپوزال    دانلود رایگان پروپوزال    دانلود رایگان پروپوزال   دانلود رایگان پروپوزال   دانلود رایگان پروپوزال   دانلود رایگان پروپوزال   دانلود رایگان پروپوزال

دانلود پروپوزال رایگان جدید

دانلود پروپوزال رایگان کامپیوتر

دانلود پروپوزال رایگان مهندسی صنایع

دانلود پروپوزال رایگان محیط زیست

دانلود پروپوزال رایگان مدیریت

دانلود پروپوزال رایگان برق

دانلود پروپوزال رایگان مکانیک

دانلود پروپوزال رایگان روانشناسی

دانلود پروپوزال رایگان عمران

دانلود پروپوزال رایگان علوم سیاسی

دانلود پروپوزال رایگان جامعه شناسی

دانلود پروپوزال رایگان هنر

دانلود پروپوزال رایگان شیمی

دانلود پروپوزال رایگان مهندسی مواد

دانلود پروپوزال رایگان پزشکی

دانلود پروپوزال رایگان معماری

دانلود پروپوزال رایگان مهندسی پزشکی

دانلود پروپوزال رایگان ریاضی

 

انیتا نعیمی

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *